Wat is mijn voordeel als ik preventiemaatregelen tref?

Normaliter is het maximale verzekerde bedrag bij inbraak voor audio-, visuele- en computer apparatuur € 10.000,-.
Als u bij het melden van een schade door inbraak een geldig beveilingscertifaat kan tonen, komt dit maximum te vervallen.

Certificaten die geaccepteerd worden zijn: Initial Varel Security, Stichting Borg, Stichting Slotencertificaat of het door de politie afgegeven certificaat Veilig Wonen.