Waarom krijg ik een wijzigingsformulier en wat moet ik hiermee doen?

Wanneer u een verzekering bij ons afsluit krijgt u automatisch een wijzigingsformulier toegestuurd. Deze kunt u bewaren voor het moment dat er iets wijzigt in uw woonsituatie.

Wanneer u een adreswijziging aan ons doorgeeft krijgt u een woonwijzigingsformulier toegestuurd.
Op dit formulier kunt u aangeven wat er met het oude huis gaat gebeuren en wanneer u uw spullen precies gaat verhuizen. Ook willen we graag weten of uw nieuwe woonsituatie is veranderd. Daarom vragen we u om de gegevens van uw nieuwe huis in te vullen zodat we dit kunnen toetsen aan onze premie. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u dit e-mailen of per post toesturen. Wij passen dan ook uw verzekering aan op uw nieuwe huis.