Uw verzekering gaat over van Proteq naar Reaal. Wat betekent dit voor u?

Moet ik reageren op de brief die ik heb gekregen over de aanpassing van mijn verzekering?

Nee, u hoeft niet op de brief te reageren. Reaal voert de veranderingen door.

Neemt Reaal Proteq over?

Nee, alleen de uitvaartverzekeringen van het merk Proteq gaan over naar het administratiesysteem van Reaal. Door deze samenvoeging zorgen we voor een optimale dienstverlening.

Is mijn verzekering bij Reaal wel in goede handen?

We begrijpen dat het even wennen is, de overgang van Proteq naar Reaal. Maar Proteq en Reaal behoren allebei tot hetzelfde verzekeringsbedrijf. Reaal besteedt veel aandacht aan goede service en doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.

Waarom verandert mijn polisnummer?

Uw verzekering verhuist van de administratie van Proteq naar de administratie van Reaal. De administratie van Reaal is net even anders dan die van Proteq. Daarom is het nodig dat we de polisnummers aanpassen.

Ik heb een machtiging afgegeven voor het afschrijven van mijn premie. Moet ik nu een nieuwe machtiging afgeven?
Nee dat is niet nodig. Reaal neemt de machtiging van Proteq over. Het nieuwe kenmerk van de machtiging ziet u op uw rekeningafschrift van uw bank.

Moet ik de verandering in mijn verzekering doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft niets door te geven aan de Belastingdienst. Fiscaal verandert er niets aan uw verzekering.

Veranderen mijn polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden veranderen niet. Alleen het polisnummer en de naam van uw verzekering veranderen. En voortaan krijgt u post van Reaal en niet meer van Proteq. Bewaar de brief daarom wel bij uw voorwaarden, dan heeft u alle informatie compleet.