Wat houdt de Ongevallenverzekering voor Particulieren in?

Het is al erg genoeg als u of een gezinslid door een ongeval invalide wordt of overlijdt . Maar het wordt nog erger, als u de kosten die zo’n ingrijpende gebeurtenis met zich meebrengt niet kunt betalen. De Ongevallenverzekering zorgt dan in ieder geval voor financiële rust. Er zijn drie pakketten. Het verschil per pakket is de hoogte van het uit te keren bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bovendien biedt de verzekering nog vergoeding voor kosten van tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar, ten gevolge van een ongeval tot maximaal € 500,-.

Keuze Bij overlijden volwassene Bij overlijden kind Bij blijvende invaliditeit
Pakket 1 € 5.000,- € 2.500,- € 10.000,-
Pakket 2 € 7.500,- € 3.750,- € 25.000,-
Pakket 3 € 10.000,- € 5.000,- € 50.000,-