Waarom incasseren jullie de premie nu op een ander moment?

Sinds december 2015 incasseren we de premie van je verzekering 14 dagen voor de premievervaldatum. Voorheen deden we dat een dag voor de premievervaldatum. Door het betalingsmoment te vervroegen blijf je langer verzekerd als het afschrijven van het premiebedrag een keer mislukt.

Voorbeeld
Je verzekering is ingegaan op de 15e van januari 2013. De premie met premievervaldatum 15 december 2015 schrijven we automatisch af op 1 december 2015. De premie van 15 januari 2016 op 1 januari 2016 en zo verder.