Wat moet ik doen om een Artikel 34 WAM verklaring aan te vragen?

Helaas komt het nog steeds voor dat auto’s niet verzekerd zijn, ondanks de wettelijke verplichting hiervan. Dit kan komen omdat er een achterstand is in de premie betaling of omdat men is vergeten om de auto te verzekeren.

Als de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) constateert dat uw auto onverzekerd is, riskeert u een boete van enkele honderden euro’s. Soms komt het voor dat uw auto ten onrechte als onverzekerd geregistreerd staat. In deze gevallen kan u een verklaring ontvangen waarin uw verzekeringsmaatschappij verklaard dat uw voertuig wel verzekerd was op de controledatum. De verklaring noemen we de Artikel 34 WAM verklaring. Als u deze verklaring krijgt, wordt een eventuele boete kwijtgescholden.

Om te controleren of u recht heeft op een Artikel 34 WAM verklaring kunt u uw boete inscannen en via het contactformulier naar ons toesturen. Wij beoordelen dan of u op het moment van de controle onterecht afgemeld was van de verzekering. Als u geen mogelijkheid heeft om deze verklaring in te scannen, kunt u een kopie per post naar ons toesturen. Houdt er rekening mee dat het via deze weg langer duurt voordat u een antwoord heeft.