Wat gebeurt er met mijn premie als ik een schade meld?

Er zijn 2 soorten schade;

       Schade die verhaald kan worden op een andere persoon (tegenpartij).

       Schade die niet verhaald kan worden bij een andere persoon/partij.

Als uw schade verhaald kan worden bij een andere persoon (tegenpartij), zullen we die persoon vragen de schade terug te betalen. Als de tegenpartij de schade terugbetaald hoeven we geen kosten bij u in rekening te brengen. Een verhaalbare schade heeft hierdoor geen invloed op uw premie.

Als u een schade meldt waarbij u zelf schuldig bent of waarbij niemand verantwoordelijk gesteld kan worden voor de kosten, spreken we van een niet verhaalbare schade.

Als Proteq voor deze schade kosten maakt voor bijv. het inschakelen van een expert, het repareren van de schade of het inschakelen van een jurist, zullen we (een deel) van deze kosten van u terugvragen. Een niet verhaalbare schade heeft dus wel invloed op uw premie.

Een niet verhaalbare schade brengen we niet in 1x bij u in rekening. We gebruiken hiervoor de bonus/malus ladder. Dankzij deze bonus/malus ladder weet u van te voren waar u aan toe bent als er sprake is van een schade.

In de bonus/malus ladder kun u aflezen hoeveel korting u verlies na het indienen van een niet verhaalbare schade. Als u weet hoeveel korting u verlies, kunt u ook berekenen wat uw nieuwe premie zal worden.

Voor onze bonus/malus ladder en uitleg over het aflezen hiervan kunt u onze polisvoorwaarden bekijken. Op pagina’s 14/15 in Artikel 6 vindt u onze ladder.