Mijn auto staat niet op mijn eigen naam, is dit een probleem?

Ja dat is een probleem.
Wanneer u een auto aanschaft, wordt het kenteken op uw naam gesteld bij de Rijksdienst voor Wegverkeer. Vanaf dat moment bent u de kentekenhouder. De kentekenhouder wordt in de wet gezien als de eigenaar van de auto en is er o.a. verantwoordelijk voor dat de auto verzekerd wordt.

Proteq stelt verplicht dat de verzekering op naam van de kentekenhouder of zijn/haar (op hetzelfde adres ingeschreven) partner wordt opgemaakt/aangevraagd.

Als uw auto op naam van een andere persoon (bijv. kind, buurman of kennis) óf op naam van een (eigen) bedrijf staat kunt u de auto niet bij Proteq verzekeren. Als er bij schade wordt vastgesteld dat de auto niet op u of uw partners naam staat, hoeven wij de schade niet te betalen en wordt de verzekering direct beëindigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor u én de kentekenhouder.