Waarom is het belangrijk om de Slotvragen naar waarheid te beantwoorden en om aan je Mededelingsplicht te voldoen?

Het starten van een verzekering wordt gedaan op basis van uw vertrouwen in Proteq en andersom.

Daarom willen we graag weten aan wie wij een verzekering aanbieden. Om daar achter te komen is de slotverklaring in het leven geroepen. In de slotverklaring worden een aantal vragen gesteld (slotvragen) en u wordt gewezen op uw Mededelingsplicht.

Als u een verzekering aanvraagt, bent u verplicht om de gestelde vragen in de slotverklaring naar waarheid te beantwoorden. De slotverklaring wordt zowel op de website, als op het aanvraagformulier per post getoond en deze moet akkoord gegeven worden voordat u verder kunt met het aanvragen van de verzekering.

Het niet naar waarheid beantwoorden van de slotvragen kan voor vervelende situaties zorgen. Als u besluit om de slotvragen helemaal niet te beantwoord wordt de aanvraag van de verzekering niet in behandeling genomen. Wanneer u de slotvragen niet naar waarheid beantwoordt, kan dit ervoor zorgen dat uw verzekering alsnog wordt beëindigd. Als er bij een schademelding achter gekomen wordt dat de slotvragen niet naar waarheid beantwoord zijn, kan er besloten worden dat er niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald.

Het niet naar waarheid beantwoorden van de slotvragen zal ertoe leiden dat u op een ‘zwarte lijst’ komt te staan. Als u op deze lijst staat zal het erg moeilijk worden om bij andere verzekeringsmaatschappijen een nieuwe verzekering aan te vragen.

Wanneer u twijfelt of een zaak of gebeurtenis uit het verleden voor Proteq van belang is voordat we de verzekering accepteren, bent u verplicht dit aan ons voor te leggen.

We noemen dit de Mededelingsplicht. Wanneer u zich niet houdt aan de Mededelingsplicht, zal dit dezelfde consequenties hebben als het niet naar waarheid beantwoorden van de Slotvragen. Uw polis kan beëindigd worden, een schade kan afgewezen of beperkt uitbetaald worden en u zult op de “zwarte lijst” voor verzekeraars gemeld worden.